Ogrejvno drvo - Cropellets

Miris
vatrice

OGRJEVNO DRVO U VAŠEM KAMINU

Cropellets Webshop
Cropellets Kalkulator uštede

NAŠA PAKIRANJA DRVA

PALETA MALA
v=1m ukupno
Vrsta drveta: Bukva, Grab
Drvo cijepano i piljeno na 25, 33 i 50 cm

PALETA VELIKA
v=1,8m ukupno
Vrsta drveta: Bukva, Grab
Drvo cijepano i piljeno na 25, 33 i 50 cm

Ogrjevno drvo

OGRJEVNO DRVO

Drvo koje se koristi za ogrjev u obiteljskim kućama ne bi smjelo imati udio vode veći od 25%. Drvo s većim postotkom vlage dovodi do pada temperature ispod optimalne što uzrokuje povećanu količinu dima te je pritom moguće i oštećenje samog dimnjaka.

Korištenjem prevlažnog drveta opada i njegova ogrjevna vrijednost a samim time i proizvedena toplina budući da se dio energije sadržane u drvetu troši na isparavanje vode (0,68 kWh/kg vode).

Za grijanje se najčešće koristi drvo bukve i graba jer je poznato da bukovo drvo proizvodi jaki žar te zbog toga ujednačeno i dugotrajno emitira toplinu i uz atraktivni plamen gori gotovo bez iskri.

Centar peleta
Grabrić 17, Gradec 10340
Vrbovec

Cropellets d.o.o.
Grabrić 17, Gradec 10340
Vrbovec

tel: +385 1 6402 271
fax: +385 1 6402 273
e-mail: info@cropellets.hr